Wachtdienst Oostende-Bredene

De huisartsen van Oostende en Bredene staan in voor de continu├»teit van de zorgen door een goed georganiseerde wachtdienst. Als uw eigen huisarts er niet is, zijn er 2  wachtdoende artsen voor u beschikbaar op het nummer:  059 70 97 98

U kan terecht op weekdagen van 19.00u tot 7.00u de dag nadien en de volledige dag op zaterdagen, zon- en feestdagen.

  • De wachtdienst dient NIET voor verlenging van chronische medicatie, NIET voor voorschriften voor slaapmedicatie en ook NIET voor niet-dringende problemen die  kunnnen wachten tot uw eigen huisarts terug ter beschikking is. Immers die heeft het beste zicht op uw volledig dossier

Tijdens  het weekend kunt u  ook naar de vaste wachtpost komen. U wordt er in optimale omstandigheden geholpen.


DE WACHTPOST : ENKEL TIJDENS HET WEEKEND EN FEESTDAGEN EN  DIT ENKEL OP AFSPRAAK


U kan de wachtpost vinden in de Edith Cavellstraat 54-56  te Oostende tegenover de parkeertoren.

De wachtpost is enkel geopend tijdens weekend-en feestdagen . Dit enkel op afspraak voor uw comfort en onze veiligheid.

Tijdens de week en 's NACHTS  is de wachtpost  GESLOTEN. Het is GEEN APOTHEEK, er zijn dus geen medicatie of spuiten aanwezig.

 In de huisartsenwachtpost kunt u  tijdens weekend- en feestdagen terecht voor dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts. Wij ontvangen u enkel na afspraak. Neem daarom eerst telefonisch contact op via het centraal oproepnummer 059 70 97 98 en vraag een afspraak of een huisbezoek aan. De telefoniste zal u vragen volgende gegevens door te geven: naam, adres, telefoonnummer, reden van oproep en naam van uw huisarts. U krijgt dan van de telefoniste een afspraak. Voor een huisbezoek worden uw gegevens doorgegeven aan de huisarts op ronde. Deze zal in de mate van het mogelijk zo snel mogelijk langskomen. U heeft er echter alle belang bij ter plaatse te komen indien dit mogelijk is.  Daar kan men u niet alleen sneller helpen, maar ook in betere omstandigheden onderzoeken. Probeer van tijdig op uw afspraak te zijn, daar heeft iedereen baat bij